Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Adviseur Omgevings-management programma Luchtruim-herziening

Opdrachtgever Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Specialisatie Omgevingsmanagement
Focusgebied Mobiliteit
Adviseur Camiel Fremouw

Adviseur Omgevings-management programma Luchtruim-herziening

De afgelopen decennia is het Nederlandse luchtruim organisch gegroeid tot het netwerk van routes en gebieden dat nu bestaat. Maar de grenzen aan de capaciteit van het luchtruim komen in zicht. Om de capaciteit van het luchtruim te verruimen, het luchtruim efficiënter te gebruiken en te beheren en de impact van vliegroutes op de omgeving te beperken, is een herziening nodig. Het is belangrijk de omgeving daarbij vroegtijdig te betrekken, zowel voorafgaand (informele participatie) als na besluitvorming (formele participatie). Het programma Luchtruimherziening van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat richt zich op drie groepen stakeholders: provinciale bestuurders, maatschappelijke organisaties en luchtruimgebruikers.

OpMorgen-adviseur Camiel Fremouw denk als adviseur Omgevingsmanagement mee met de manier waarop de omgeving goed betrokken kan worden bij het programma Luchtruimherziening en helpt hij bij de uitvoering daarvan. Zo heeft hij de landelijke Ontwerpdag Luchtruimherziening in november 2019 mede georganiseerd: een dag waarop zo’n 100 stakeholders samenkomen. Ook heeft Camiel met NLR gewerkt aan het maken van een informatieve 3D-animatie van het huidige Nederlandse luchtruim. Een animatie die inmiddels standaard in presentaties aan stakeholders getoond wordt.

De COVID-19-pandemie heeft een grote impact op de luchtvaartsector. Camiel heeft meegedacht over digitale manieren om het omgevingsmanagement ten tijde van COVID-19 toch doorgang te laten vinden. De eerste ervaringen daarmee zijn zeer positief. Naast  adviseur Omgevingsmanagement bij het programma Luchtruimherziening, is Camiel ook secretaris van de werkgroep die zich tijdens de Corona-crisis inzet voor de continuïteit van de luchtvaart in de Caribische delen van het Koninkrijk. Hij denkt en schrijft mee over/aan adviezen aan de minister en coördineert  samen met de voorzitter acties.

'Naast adviseur Omgevingsmanagement bij het programma Luchtruimherziening, is Camiel ook secretaris van de werkgroep die zich tijdens de Corona-crisis inzet voor de continuïteit van de luchtvaart in de Caribische delen van het Koninkrijk. Hij denkt en schrijft mee over/aan adviezen aan de minister en coördineert samen met de voorzitter acties.'

Camiel Fremouw - Adviseur OpMorgen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geef je interesse op, dan krijg je alleen het nieuws dat voor jou relevant is.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geef je interesse op, dan krijg je alleen het nieuws dat voor jou relevant is.

* indicates required
Nieuwsbrieven