Geen nood, je bent op de juiste plek.
Adviestalent is vanaf 1 november 2019 doorgegaan als OpMorgen

Verder

Projectleider impact van special events op het Nederlands luchtruim

Opdrachtgever Luchtverkeersleiding Nederland
Specialisatie Projectleider
Focusgebied Mobiliteit
Adviseur Robin Hulsman

Projectleider impact van special events op het Nederlands luchtruim

Projectleider impact van special events op Nederlands luchtruim

Luchtverkeersleiding Nederland – LVNL – heeft de verantwoordelijkheid om veilige verkeersstromen in de lucht te realiseren. LVNL regelt de luchtverkeersleiding binnen het Nederlandse burgerluchtruim en alles wat daarbij komt kijken. LVNL heeft regelmatig te maken met evenementen (special events) die impact kunnen hebben op de reguliere gang van zaken in het door LVNL gecontroleerde luchtruim. Denk bij deze special events aan de Grand Prix op Zandvoort, Sail, de Vuelta en het Songfestival.

Robin Hulsman is projectleider Impact Special Events on Airspace namens de afdeling ‘Operational Support and Development’. Zij zorgt ervoor dat de partijen die betrokken zijn bij de verschillende evenementen om de tafel worden gebracht. Op deze manier probeert zij te achterhalen of de partijen plannen hebben die betrekking kunnen hebben op het luchtruim tijdens het evenement. Denk bij deze partijen aan onder andere het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, De Inspectie Leefomgeving en Transport, de hoofdorganisatoren van de verschillende evenementen en helikopterverhuurbedrijven. Door alle wensen vanuit de verschillende partijen boven tafel te krijgen en te toetsen bij de luchtverkeersleiding binnen LVNL, wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn.

Robins taken lopen uiteen van het opstellen van de projectplannen voor de verschillende evenementen, het organiseren van de juiste (stakeholder)bijeenkomsten en het schakelen tussen de verschillende stakeholders en LVNL. Ook zorgt zij voor duidelijke communicatie naar de luchtverkeersleiding tijdens het evenement, zodat zij daadwerkelijk op de hoogte zijn van de tijdelijke procedures en werkwijzen die gelden tijdens het evenement. Denk hierbij aan afwijkende vlieghoogtes en uitgegeven speciale vergunningen.

Samen met de andere stakeholders creëer ik een zo veilig mogelijke situatie in het luchtruim tijdens de evenementen die past binnen de wet- en regelgeving, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van de verschillende betrokken partijen.

Robin Hulsman - Adviseur OpMorgen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geef je interesse op, dan krijg je alleen het nieuws dat voor jou relevant is.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Geef je interesse op, dan krijg je alleen het nieuws dat voor jou relevant is.

* indicates required
Nieuwsbrieven